Pasaport İşlemleri.

0
1228


Pasaport başvurusunda eski pasaporttaki vize/oturum izni bulunan sayfalar iptal edilir mi?

Hayır, başvuruda ibraz edilen eski pasaportlar, vize veya oturum izni bulunan sayfaları iptal edilmeden sahibine teslim edilir.

Pasaport alındıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olması halinde pasaportun yenilenmesi gerekir mi?

Evet, pasaport alındıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olması durumunda, pasaportun yenilenmesi gerekmektedir.

Pasaport başvurusu yurt dışındaki temsilciliklerde yapıldığında başvuru ve teslim süreci nereden takip edilir?

Başvuru takibi e-Devlet üzerinden, ALO-199 veya yurt dışından Çağrı Merkezi’nin +90 0312 591 61 99 numaralı telefonu üzerinden yapılabilir.

Pasaport başvurusu Türkiye’de yapıldığında başvuru ve teslim süreci nereden takip edilir?

Başvuru takibi e-Devlet üzerinden veya Alo-199 Çağrı Merkezi üzerinden yapılabilir.

Teslim için vekaletname vermek mümkün müdür?

Evet, noterlerce düzenlenmiş konusuna uygun vekaletname ile pasaport teslim alınabilir.

Pasaportu şahsen mi teslim almak gerekir?

Pasaport başvurusunda pasaportu teslim almak üzere 2 kişinin ismi belirtilebilmektedir. Bu isimlerden biri kişinin kendisi olabileceği gibi başka kişiler de olabilir.

Pasaport başvurusu Türkiye’de yapıldığında pasaport kaç gün sonra teslim edilir?

Pasaport başvurusu yapıldıktan sonraki 2 iş günü içerisinde hazırlanan pasaportlar en geç; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.

Yurt dışında düzenlenen belgelerin tercüme edilerek apostil edilmesi gerekir mi?

Evet, yurt dışında düzenlenen belgelerin; apostil edilmiş veya dış temsilcilikçe onaylanmış aslının yeminli tercüman tarafından yapılan noter onaylı Türkçe tercümesi başvuruda sunulmalıdır.

Çifte vatandaşların Türk pasaportu alması gerekir mi?

Çifte vatandaşlar talepleri halinde Türk pasaportu alabilmektedirler.

Evlendikten sonra değişen soy isim ve medeni halin pasaporta işlenmesi için nasıl başvuru yapmak gerekir?

Başvuru merkezlerinden yeni bir pasaport başvurusu yapılması gerekmektedir.

Ebeveynlerden birisinin hükümlü olması halinde çocukların pasaport başvurusu Türkiye’de/yurt dışında nasıl yapılır?

Hükümlülerin kısıtlı kişiler olması nedeniyle diğer ebeveyn tarafından çocuğun pasaport başvurusu yapılır. Hükümlü olan ebeveynin durumunu belirtir cezaevi savcılığından yazı getirilmesi gerekmektedir.

Boşanma sürecinde çocukların pasaport başvurusu nasıl yapılır?

Mahkemece velayete dair ara karar verilmiş ise geçici velayetin verildiği ebeveyn tarafından başvuru yapılır. Mahkemece velayete ilişkin ara karar verilmemiş ise ebeveynlerin birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir.

Anne ve babanın başvuruya gelemediği durumlarda, çocukların pasaport başvurusu nasıl yapılır? Türkiye’deki ve yurt dışındaki işlemlerde farklılık söz konusu mudur?

Yurt içinde çocukların ergin bir kişinin refakatinde başvuru yapması gerekmektedir.
Çocuklara pasaport düzenlenmesine dair yasal temsilcilerin muvafakatnamesi/rıza belgesi ile başvuruya gelecek kişinin, anne veya babadan herhangi biri tarafından verilmiş vekaletname ibraz etmesi gerekmektedir.

Eşler birbirinin pasaportunun yenilenmesi için başvuruda bulunabilir mi?

Hayır, pasaport başvuruları şahsen yapılmaktadır.

Dış temsilciliklerde muvafakatname/rıza belgesi düzenlenir mi?

Evet, dış temsilciliklerce düzenlenen muvafakatnamelerin başvurunun alınacağı başvuru merkezinin resmi e-postasına ya da faksına ilgili dış temsilcilikçe gönderilmesi veya başvuru sahiplerince aslının ibraz edilmesi halinde başvuru kabul edilmektedir.

Yabancı mahkeme kararı ile kendisine velayet verilen kişi bu karara dayanarak ergin olmayan çocuk için pasaport başvurusunda bulunabilir mi?

Evet, yabancı mahkeme kararı ile ergin olmayan çocuğun velayeti kendisine verilen kişi bu kararı Türkiye mahkemelerinde tanıtmak zorunda kalmadan kararın verildiği ülkedeki dış temsilciliklerde çocuğu için pasaport başvurusunda bulunabilmektedir.

Boşanma durumunda ergin olmayan çocukların pasaport başvurularını kim yapabilir?

Ergin olmayan çocukların velayeti mahkeme kararı ile kime verilmiş ise o kişinin başvurusu yeterlidir.

Ergin olmayan kişilerin pasaport başvurularını kim yapabilir?

Ergin olmayan kişilerin başvurularını, velayet hakkına sahip veliler yapabilirler. Anne ya da babadan sadece biri başvuru yapıyorsa diğer tarafın da noter ya da dış temsilcilikler aracılığı ile muvafakat vermesi gerekir.

Yurt dışında vesayet altında olan bir kişinin pasaport başvurusunu vasisi yapabilir mi?

Evet, vasiler, yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen vesayet kararları ile birlikte kararın verildiği ülkedeki dış temsilciliklere giderek pasaport başvurusu yapabilmektedirler.

Vekaletname ile başkası adına pasaport başvurusu yapılabilir mi?

Hayır, pasaport başvurusunda biyometrik veri alındığından şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

Pasaport başvurusundan vazgeçme halinde yatırılan harç ve defter bedeli iade edilir mi?

Evet, başvuru yapılmamış olması şartıyla, ödenmiş olan pasaport harç ve defter bedellerinin iadesi vergi dairesi müdürlüklerinden alınabilmektedir.

Pasaport randevusu yurt içinde nasıl alınır, başvuru nereye yapılır?

Pasaport randevusu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://randevu.nvi.gov.tr
internet adresi üzerinden ya da çağrı merkezinden (Alo 199, yurt dışından +90 0312 591 61 99) alınır. Pasaport başvurusu ise il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılır.

Pasaport başvurusu için gerekli belgeler hakkında nereden bilgi alınabilir?

Ayrıntılı bilgi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://randevu.nvi.gov.tr/pages/applicationprices adresinden bilgi alınabilir.

Pasaport başvurusu harcı Türkiye’de nereye ödenir?

Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

Yeni e-Pasaport başvurusu

2 Nisan 2018 tarihinden itibaren e-pasaportların müracaat, tanzim ve teslim işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmeye başlanmıştır.

Yurt içinde www.nvi.gov.tr internet sitesinden, yurt dışında ise www.konsolosluk.gov.tr adresinden alınacak randevu neticesinde;

Yurt içinde; umuma mahsus pasaport müracaatları için yetki verilmiş ilçe nüfus müdürlüklerine, hususi damgalı pasaport ve hizmet damgalı pasaport müracaatları için il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine,
Yurt dışında ise Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklara şahsen yapılması zorunludur.

Pasaport başvurusundan vazgeçilebilir mi?

Evet, pasaport defteri kişiselleştirilmemiş ise başvurudan vazgeçilebilir.