Sırbistan

0
29

Güzergahlar ve Sınır Kapıları
Rota 1: Horgoş, Kelebija veya Baçki Breg – Gradina Sınır Kapısı

Horgoş, Kelebija veya Baçki Breg Sınır Kapıları – Subotica – Novi Sad – Belgrad – Niş – Pirot – Gradina Sınır Kapısı

Macaristan üzerinden Sırbistan’a gelen vatandaşlarımız genellikle, Macaristan’ın Reske, Tombo, Hercegsanto veya Kelebija şehirlerinden geçerek, Sırbistan’a Horgoş (E-75), Kelebija (E-75’ten sapak) ve Baçki Breg (E-660) sınır kapılarından girip Sırbistan’ın Subotica şehrine ulaşabilirler. Daha sonra, sırasıyla, Subotica, Novi Sad, Belgrad, Niş ve Pirot şehirlerini takip ederek Sırbistan-Bulgaristan arasındaki Gradina/Kalotina (E-80) sınır kapısını kullanabilirler.

Rota 2: Horgoş, Kelebija veya Baçki Breg – Preşevo-Tabanoce Sınır Kapısı

Horgoş, Kelebija veya Baçki Breg Sınır Kapıları – Subotica – Novi Sad – Belgrad – Niş – Preşevo – Preşevo-Tabanoce Sınır Kapısı

Macaristan’dan Sırbistan’a gelen vatandaşlarımız, Niş kentinden Makedonya istikametini takip edip, Sırbistan-Makedonya sınırındaki Preşevo/Tabanoce (E-75) sınır kapısını kullanarak ülkeden ayrılabilirler.

Rota 3: Bajakova-Batrovci – Gradina Sınır Kapısı

Bajakova-Batrovci Sınır Kapısı – Belgrad – Niş – Pirot – Gradina Sınır Kapısı

Hırvatistan’dan Sırbistan’a gelen vatandaşlarımız Zagrep-Bajakova güzergâhını takip ederek, Batrovci/Bajakova sınır kapısından E-70 otoyolunu kullanarak Belgrad’a ulaşabilirler.

Para ve Değerli Eşya Bildirim Usul ve Esasları
Nakit Para

Sırbistan gümrük mevzuatına göre ülkeye girerken döviz bildirim mecburiyeti bulunmaktadır. Ülkeye girişte kişi başı 10.000 avro üzeri nakit paranın yazılı olarak beyan edilmesi zorunludur. Sırbistan’a girerken 10.000 avro üzeri nakit parasını beyan etmeyen vatandaşlarımız, paralarına el konularak mahkemeye çıkarılmaktadırlar. Bu sebepten ötürü mahkemeye çıkarılan kişilerden paralarının kaynağını ispatlayabilenlere paralarının bir kısmı mahkemelerce iade edilebilmektedir. Ancak, söz konusu belgeleri ibraz edemeyenlerin paralarına el konulmaktadır.

Öte yandan, Sırbistan’a giriş yapan vatandaşlarımızın yanlarında bulunan ve kişi başı 10.000 avroyu aşan para miktarını beyan etmeleri durumunda Sırbistan’dan çıkış yaparken, taşıdıkları para miktarıyla ilgili sorun yaşamaksızın ülkeden ayrılmaları mümkündür.

Değerli Eşya

Sırbistan gümrük kuralları gereği, yabancıların ülkeye girerken yanlarında bulunan her şeyi sözlü olarak sınır kapılarında gümrük görevlilerine beyan etmeleri gerekmektedir. Gümrük görevlileri gerekli görürler ise bagajlarının açılmasını talep edebilirler. Yolcunun seyahati süresince ihtiyacı olacak miktardaki giysi, ayakkabı, yiyecek maddesi, ilaç, ev eşyası gibi ürünler şahsi kullanıma ait kabul edilerek, normal gümrük beyan işlemine tabi tutulurlar ve bunlardan gümrük vergisi alınmaz. Ancak, yabancıların valizlerinde, diğer bagajlarında veya seyahat ettikleri aracın içerisinde bulunan, aynı türden şahsi kullanım fazlası olarak değerlendirilebilecek eşya (giysi, cep telefonu, bilgisayar, ev eşyası vb.) ticari amaçlı olarak kabul edilerek, gümrük kontrolünde, satın alındığı ülkeden temin edilecek faturası ile yazılı olarak bildirilmesi istenir.

Ayrıca, yolcu beraberinde bulunan ve yolcunun söz konusu seyahati esnasında kullanabileceği miktardan daha fazla olduğu değerlendirilebilecek eşyanın (mücevherat, altın ve gümüş takı, altın ve gümüş süs eşyası, cep telefonu, bilgisayar, giysi, vb.) sınır kapılarında beyan edilmesi gerekmektedir.

Girişi Yasak Olan Maddeler
Sırbistan’a uyuşturucu, zehir ve toksik niteliği olabilecek her türlü malzeme, her türlü silah (kurusıkı ve pompalı silahlar dâhil), silah mühimmatı, ticari madde ile altın, değerli taş, gümüş ve külçe değerli maden sokulması veya çıkartılması yasaktır.

Ülkenin Koyduğu Diğer Sınırlar ve Kotalar
Gümrük kapılarında beyan edilmemesi nedeniyle el konulan para ve eşyanın değeri, seyahat edilen aracın değerine belirli bir oranda yaklaşması durumunda araca da mahkeme kararıyla el konulmaktadır.

Diğer taraftan, yabancıların Sırbistan’da yapacakları 150 avronun üzerindeki alışverişleri için ödedikleri katma değer vergisini geri almaları mümkündür. Bunun için ülkeden ayrılmadan önce, satın alınan eşyanın faturasının sınır kapılarındaki gümrük kontrol noktalarında onaylatılması gerekmektedir. Gümrük makamlarınca düzenlenecek olan REA 4 formunun, düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ürünün satın alındığı mağazaya ibraz edilmesi halinde, mağaza tarafından katma değer vergisi bedeli iade edilmektedir.

Yol Güvenliği – Trafik Bilgileri
Güncel Seyahat Uyarıları ve Yol Durumu
Sırbistan, Batı Avrupa ülkelerine gitmeye çalışanların kullandığı güzergâh üzerinde yer almakta olup, son mülteci ve göçmen krizinin etkilerini yakından hissetmektedir. Bu nedenle, ülkeye giriş ve ülkeden çıkışlarda kullanılan kara ve hava sınır kapılarında sıkı denetimler uygulamaktadır. Ülke yasaları gereği, yabancıların sınır kapılarında, seyahat amacını doğrulayıcı belgelerin (pasaport, vize, reşit olmayanlar için muvafakatname) sınır polisine ibraz edilmesi gerekmektedir. Sınır polisinin pasaport kontrolü esnasında yaptığı mülakata kısa ve net cevaplar verilmesi ve seyahat amacının açıkça belirtilmesi ülkeye kabul için büyük önem arz etmektedir.

Batı Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye seyahat eden vatandaşlarımızın sıklıkla kullandıkları E-75 ve E-70 karayollarının çeşitli noktalarında yol çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın seyahatlerine başlamadan önce “Auto Moto Savez Srbije”nin (AMSS) web sayfasını (www.amss.org.rs) kontrol etmeleri ve bu sayfada belirtilen ihtarlara uymaları tavsiye edilmektedir. Anılan derneğin 24 saat hizmet veren +381111987 ve +381113331200 numaralı telefonları aranarak da bilgi alınması mümkündür.

Yol Geçiş Uygulamaları ve Ücretleri
Öte yandan, Sırbistan’da, Avrupa Birliği Ülkelerinde otoyol ücretlerinin ödenmesi için kullanılmakta olan “vinyet” uygulaması yoktur. Otoyol ücretleri mesafelere göre tahsil edilmektedir. Örneğin, Macaristan’dan Sırbistan’a gelen bir sürücünün, Subotica-Novi Sad ve Novi Sad-Belgrad mesafeleri için ayrı ayrı ücret ödemesi gerekmektedir.

Vatandaşlarımız Sırbistan’da otoyol ücretlerini dinarın yanı sıra avro ile de ödeyebilmektedirler. Vatandaşlarımızın otoyol ücretini ödemek için yanlarında bozuk para bulundurmaları ve gişelere yaklaşırken yol ücretlerini hazır bulundurmaları gişelerde oluşabilecek uzun kuyrukların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir (1 avro yaklaşık 118 Sırp dinarıdır).

Otoyol ücretlerinin, bozuk para olmaması gibi gerekçelerle ödenmesi gereken ücretten daha fazlasının talep edilmesi durumunda, vatandaşlarımız Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi ile temasa geçebilirler.

Trafik Kuralları ve İdari Yaptırımlar
Önemli Trafik Kuralları

Sırbistan’da 2014 yılında yürürlüğe giren yeni trafik kanunu oldukça ağır cezalar içermektedir. Vatandaşlarımızın seyahatleri süresince trafik kurallarına uymaları, hız sınırlarına dikkat etmeleri ve hatalı sollama yapmamaları tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın uyması gereken trafik kuralları özetle aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

Müsaade edilen alkol oranı 0,2 promil’dir. Bu oranın üzerinde alkollü olan sürücüler tutuklanmaktadır.
Sürücüler kırmızı ışıkta geçmesi veya yaya önceliğine riayet etmemesi durumunda, 100.000 ila 120.000 dinar para, 60 güne kadar hapis ve 9 ay süreyle trafikten men cezasına, kaza durumunda ise 60 güne kadar hapis cezası ve 10 ay süreyle trafikten men cezasına çarptırılmaktadırlar.
Otoyol kenarlarında bulunan servis/acil durum şeritlerini gereksiz yere ihlal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere 40.000 dinar para cezası kesilmektedir. Bu itibarla, konvoy halinde seyahat eden vatandaşlarımızın, konvoydaki araçlardan birinin polis tarafından durdurulması halinde, yollarına devam ederek en yakın park alanında beklemeleri tavsiye edilmektedir.
Sırbistan’ın ilgili yasaları uyarınca, kamu güvenliğinin tehlikeye atıldığı kabul edilen trafik suçlarında, sürücü mahkemeye sevk edilmekte ve hakkında başlatılan adli süreç tamamlanıncaya kadar Sırbistan’dan ayrılmasına imkân verecek pasaport ve seyahat belgesi gibi evrakına el konulmaktadır.
5.000 dinarın üzerindeki para cezalarında sürücü mahkemeye sevk edilmektedir. Sürücüler, hatalı solama ve hız sınırının aşılması gibi trafik suçlarında dahi para cezasına dönüştürülmeyen ve 30 günden başlayan hapis cezasına çarptırılmaktadır. Ölümlü trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında ise 1-10 yıl arasında değişen hapis cezası kararı alınmaktadır. Trafik suçlarından kaynaklanan hapis cezaları kefalete veya başka tür cezaya (ülkede araba kullanma yasağı, para cezası, vb.) dönüştürülmemektedir.
Hız Sınırları

Sırbistan Yol Güvenlik Kurulu tarafından yapılan bilgilendirmede, otoyollardaki güvenliği arttırma amacıyla, 30 Nisan 2018 itibariyle, ortalama hız kontrolü uygulamasına geçildiği bildirilmiştir. Bu uygulamayla Sırbistan Cumhuriyeti içindeki uluslararası güzergahı kullanacak olan araçların hızı, Belgrad – Subotica, Belgrad – Niş ve Belgrad – Şid otobanlarında yapacakları ortalama hızlar baz alınarak ölçülmektedir.

Bu şekilde yapılan hız kontrolünde, aracın hızının karayolu bilet gişesinden geçtiği esnada kaydedilerek, hız sınırının hafif aşımlarında bile 3000 Dinar’dan başlayan para cezası kesileceği, hız sınırının saatte 100 km/s üzerinde (otobanda saatte 230 km/s üzerinde) olduğu durumlarda ise 30 – 60 gün süreli hapis cezasına varabilecek cezaların uygulanabileceği kaydedilmektedir.

Binek otomobiller için hız sınırları aşağıdaki şekildedir:

Şehir içi: 60 km/s
Şehir dışı: 80 km/s
Bölünmüş yollar:100 km/s
Otoyol:120 km/s
Durdurma Yetkisi

Trafik ekiplerinin otoyollarda sivil araçlarla kontrol yapması mümkündür. Bu araçlar radar ve kamera sistemiyle donatılmıştır. Sivil araçlarda görev yapan polis memurları yolda seyreden araçları durdurmak istediklerinde, şüpheli aracın önüne geçerek ve ekip aracının arka kısmında bulunan LED ekrandan yazılı olarak, Sırpça, İngilizce ve Almanca “Takip Et, Polis veya Dur” gibi ihtarlarda bulunacaklardır. Böyle bir durumda sürücülerin önlerinde seyreden polis ekibinin ihtarına riayet ederek, en uygun yerde durmaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın söz konusu sivil aracın polis ekibi olduğu konusunda tereddüt etmeleri halinde ise, ihtarı anladıklarını göstermek maksadıyla 4’lü sinyal yakmaları ve güvenli olduğunu düşündükleri (benzin istasyonu gibi) en yakın noktada durmaları gerekmektedir.

Trafik kontrolü otoyollarda bulunan kameralar aracılığıyla da yapılabilmektedir. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, otoyol çıkışlarındaki yol ayrımlarında veya benzin istasyonlarının girişinde durdurulabilmektedir.

Güvenlik Önerileri ve Kaza Anında Yapılması Gerekenler
Sırbistan’da otoyollar ve diğer şehirlerarası yollar genel olarak güvenlidir. Özellikle oto yollarda güvenlik güçleri düzenli olarak denetim yapmaktadır. Farların seyir halindeyken açık tutulması, ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takılması zorunludur. Sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanması yasaktır. Trafik işaretleriyle özel bir ikaz yapılmamış olması halinde, yolda öncelik her zaman sağ taraftan seyreden araca aittir. Araçlarda ilk yardım çantası, üçgen reflektör, çekme halatı ve yedek far ampulü ile reflektörlü yelek bulundurulması zorunludur. Otoyollarda durulması ve araçtan inilmesi kesin olarak yasaktır. Araçtan inilmesi gereken durumlarda reflektörlü yelek giyilmesi gerekmektedir.

Kaza Sonrası

Sırbistan’da trafik kazası yapılması durumunda, sürücülerin en yakın polis karakoluna başvurması gerekmektedir. Kazanın hemen ardından polis ile savcı olay yerine gelerek durumu tespit eder ve kaza hakkında tutanak düzenler. Söz konusu kazaya sebebiyet veren kişi, savcının talimatı ile tutuklanır ve ilk ifadesi alınır. Tutukluya yanında avukat bulundurması tavsiye edilmektedir. Savcı iddianamesini hazırladıktan sonra duruşmanın yapılabilmesi için dosyayı mahkemeye iletir. Mahkeme Başkanı’nın ana duruşmayı yürütecek hâkimi tayininden sonra duruşmanın günü tespit edilir. Tutuklanan yabancılara Sırbistan Mahkemelerince avukat ve tercüman tayin edilmektedir. Yabancının polis ve savcıya vereceği ilk ifadesinde bahse konu avukat ve yeminli tercüman ücretleri mahkeme tarafından ödenmektedir.

Trafik Cezalarının Ödenmesi

Trafik suçlarında, trafik polisi olay yerinde cezası 3.000 veya 5.000 dinar tutarında olan suçlar için makbuz düzenleyebilmektedir. Sürücünün bu cezayı hemen banka veya postane aracılığı ile ödemesi gerekmektedir. Suçlunun söz konusu cezanın yarısına tekabül eden, 1.500 ve 2.500 dinar tutarındaki kısmını banka veya postaneye ödemesi halinde cezanın tamamı ödenmiş kabul edilmektedir.

Olay gün veya saatinde banka ve postanelerin kapalı olması ya da olayın yerleşim yeri dışında meydana gelmesi durumunda, trafik polisi 3.000 dinar tutarındaki cezayı 1.500 dinar, 5.000 dinar tutarındaki cezayı ise 2.500 dinar olarak tahsil edebilmektedir. Cezanın olay yerinde ödenmesi durumunda, polise ayrıca 45 dinar posta ücreti de ödenmektedir.

Suçlu para cezasını ödemez ise, mahkemeye çıkartılmayı talep ettiği kabul edilerek hemen ilgili mahkemeye götürülür. Ancak, suçlunun olay günü mahkemeye çıkartılmasının mümkün olmadığı takdirde, ilgili trafik polisinin önerisiyle suçla alakalı adli süreç tamamlanıncaya kadar, mahkeme suçlunun pasaport veya devlet sınırını terk etmesine imkân tanıyacak seyahat belgesine el koyabilmektedir.

Daha ağır trafik suçlarında polis sürücüyü, suçun mahiyetine göre 6.000 dinardan 120.000 dinara kadar para cezası hükmetmeye yetkili bir hâkimin karşısına çıkartmaktadır. Hâkim suçun derecesine göre 60 güne kadar hapis cezası kararı verebilmektedir. Para cezasını ödemeyenlerin cezaları hapis cezasına çevrilmektedir.

Trafik polisi sadece, olay yerinde 1.500 ve 2.500 dinarı aşmayan para cezaları ile 45 dinar posta ücretini tahsil etmeye yetkilidir. Para cezaları polise sadece dinar olarak ödenebilir. Bunun haricindeki yöntemlere başvurulması suç teşkil etmektedir.

Rüşvet

Trafik polisinin rüşvet talep etmesi durumunda, sürücülerin otoyol kenarlarında bulunan ilan panolarında yer alan ihbar hattı telefon numarasını aramaları gerekmektedir. İhbar hattı Sırpça, İngilizce ve Almanca hizmet vermektedir. Bu tür durumlarda Büyükelçiliğimizin Konsolosluk Şubesi ile de temas edilmesinde yarar görülmektedir.

Hırsızlık

Vatandaşlarımızın araçlarının veya araç içerisinde bıraktıkları çanta, cüzdan, vb. eşyaların çalınması olaylarının çoğunlukla benzin istasyonlarında meydana geldiği bilinmektedir. Bu itibarla, vatandaşlarımızın mağdur olamamaları için bu tür değerli eşyalarını ve pasaportlarını, araçlarının kapalı bölmelerinde muhafaza etmeleri ve beraberlerindeki paralarını tek bir yer yerine farklı yerlerde bulundurmalarında fayda görülmektedir. Öte yandan vatandaşlarımızın hırsızlık ve gasp gibi olaylarla karşılaşmaları durumunda en yakın polis karakoluna başvurmaları ve dil sorunundan kaynaklanan yanlış anlaşılmaları engellemek için acilen Büyükelçiliğimizle temas kurmaları uygun olacaktır.

Yol Yardımı

Diğer taraftan, vatandaşlarımız, araç tamiri ve yolda kalma gibi konularında da AMSS otomobil kulübünün +3811987 numaralı çağrı merkezine başvurulabilmektedir. Anılan çağrı merkezi Sırpça İngilizce ve Almanca hizmet vermektedir. AMSS aynı zamanda, Almanya ADAC, Avusturya OAMTC, İsviçre TCS, Fransa ACTA, Hollanda ANWB, İskandinav ülkeleri SOS, Belçika TCB, İngiltere AA otomobil kulüplerine ait üyelikleri de kabul etmektedir. Yukarıda kayıtlı otomobil kulüpleri dışında üyelikleri bulunan vatandaşlarımızın da AMSS hizmetlerinden ücret karşılığı yararlanmaları mümkün olabilecektir. AMSS tarafından gönderilen çekici ve servis araçlarının BG plakalı olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Konaklama ve Duraklama
Sırbistan’da yere çöp atılması, mesire alanlarında ve dinlenme tesislerinde çöp bırakılması halinde, bölge polisi tarafından 50 avrodan başlayan para cezası uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın duraklama yaptıkları alanlarda bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

Yakıt

LPG, neredeyse tüm benzin istasyonlarında GAS, PLIN ve TNG adı altında satılmaktadır. Bir adaptör (DISH bağlantısı) gereklidir. Güncel yakıt fiyatları aşağıdaki gibidir:

Dizel (Eurodiesel): 1,13 avro
Kurşunsuz Süper (Eurosuper): 1,06 avro

İletişim Bilgileri
Dış Temsilciliklerimizin İletişim Bilgileri
Belgrad Büyükelçiliği

Adres: Krunska 1, Beograd 11000, Sırbistan

Telefon: +381 11 333 24 00

Nöbetçi/Acil Durum Telefonu: +381 69 669 948

embassy.belgrade@mfa.gov.tr

http://belgrad.be.mfa.gov.tr

Diğer Konular
Sırbistan’ın insanları oldukça sıcakkanlı ve arkadaş canlısı olarak bilinmektedir. Bir yer, bir bilgi öğrenmek istenildiğinde oldukça yardımseverdirler. Sırbistanlı bir kimse tarafından evine davet edildiğinizde küçük bir hediye götürmek önemlidir ve ayakkabı çıkarmak saygı olarak görülmektedir. Savaş konusunda özellikle konuşulmasından hoşlanılmamaktadır. Bu yüzden 1990’lardaki Yugoslavya Savaşları’nı, Kosova Savaşı’nı ve NATO bomba saldırısını dile getirmemek iyi bir tercih olacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here